album-art

  • חקיקה ראשונה בתחום הבינה המלאכותית. האיחוד האירופי העביר חקיקה להסדרת השימוש לבינה מלאכותית לפני חודשיים ה-"איי-איי - איי-סי-טי", הראשונה מסוגה בעולם. אם נסתכל על הפעם האחרונה שהאיחוד העביר חוקים דומים, אז היה מדובר על ה-ג'י-די-פי-אר (החוקים להגנת הפרטיות), הם אומצו ע״י כל העולם והפכו לסטנדרט. התעשייה הגיבה לרגולציה במעבר לעולם ללא קוקיז, שבו יותר קשה[...]
00:00

חקיקה ראשונה בתחום הבינה המלאכותית. האיחוד האירופי העביר חקיקה להסדרת השימוש לבינה מלאכותית לפני חודשיים ה-"איי-איי – איי-סי-טי", הראשונה מסוגה בעולם. אם נסתכל על הפעם האחרונה שהאיחוד העביר חוקים דומים, אז היה מדובר על ה-ג'י-די-פי-אר (החוקים להגנת הפרטיות), הם אומצו ע״י כל העולם והפכו לסטנדרט. התעשייה הגיבה לרגולציה במעבר לעולם ללא קוקיז, שבו יותר קשה לסחור ולהעביר מידע בין גופים שונים.

מה הם גבולות השימוש בבינה מלאכותית? האם יש התייחסות לפחד הפופולרי שהיא תחליף אותנו בעבודות שלנו? האם האלגוריתמים יהיו מחוייבים להסביר איך הגיעו למסקנות? והאם סוף-סוף תהיה הסדרה בתחום הדיפ-פייק ואיסוף המידע?

בפרק היום אנחנו מארחים את ד״ר אביב גאון – חבר סגל, בית ספר רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן. יחד נבין את המשמעויות של החוק החדש על מהפכת הבינה המלאכותית.

Scroll to Top