album-art

  • מיתון, בועה, או חזרה לשגרה? היום בפרק ראיינו את אדם פישר, שותף בכיר בקרן הון הסיכון בסמר והנציג של הקרן בישראל. שאלנו אותו אם המצב הפוליטי יכול להשפיע על ההשקעות בהייטק, על שוק התעסוקה בשנה הקרובה ובאילו השקעות הם מתמקדים בבסמר. אדם אומר שנכון להשנה יש הרבה כסף שמחפש השקעה ואין סיבה שהמשקיעים ייכנסו לבונקרים.[...]
00:00

מיתון, בועה, או חזרה לשגרה?
היום בפרק ראיינו את אדם פישר, שותף בכיר בקרן הון הסיכון בסמר והנציג של הקרן בישראל.
שאלנו אותו אם המצב הפוליטי יכול להשפיע על ההשקעות בהייטק, על שוק התעסוקה בשנה הקרובה ובאילו השקעות הם מתמקדים בבסמר.

אדם אומר שנכון להשנה יש הרבה כסף שמחפש השקעה ואין סיבה שהמשקיעים ייכנסו לבונקרים. מצד שני באיזון העדין שבין צמיחה לרווחיות, המטוטלת נעה לכיוון רווחיות. עבור חברות מסויימות שמיצו את המוצר שלהם בשוק בו הן פועלות המשמעות היא לשנות מיינדסט,לצמצם הוצאות מיותרות ולעבור להתמקדות ברווחיות. עבור אחרות, הדגש עדיין לכיוון צמיחה אבל עם דגש על רווחיות בטווח הנראה לעין. אדם הפסיק להשתמש במונח יוניקורן ומתחיל לדבר על קנטאור – חיה מיתולוגית נוספת, מהמאה קנט, 100, המסמלים 100 מיליון דולר ברווחים שנתיים חוזרים.
השימוש במונח יוניקורן הוא לדעתו מטעה מכיוון שהוא משקף את השערוך של סבב הגיוס האחרון, והנתון הזה מספר תמונה מאוד חלקית.
השנה אנחנו הולכים לראות יותר ויותר סבבים בשערוך יורד. שמצד אחד משמעותם שחלק מהמשקיעים הפסידו או שלא הרוויחו כסף ומצד שני הדבר מסמל הצלחה גדולה כי בכדי לגייס דאונראוד (סבב בגיוס יורד) יש צורך ליישב בין האינטרסים השונים של הבורד, בין המשקיעים האחרונים בסבבים המתקדמים לבין המשקיעים הראשונים והיזמים. חברה שגייסה בשווי גבוה מדי לא בהכרח תצליח לגייס סבב נוסף ויתכן מצב שמוצרים עובדים עם רווחיות שהצליחו לקלוע לקהל היעד יאלצו להיגנז.
דיברנו גם על המצב הפוליטי שיכול להשפיע על ההייטק הישראלי באופנים שאין איך למדוד אותם, על שוק העבודה שמעט הצטנן ועל מה אדם מחפש בסטארטאפים

Scroll to Top