album-art

  • למה "מחשבה בתוך הקופסה" מעודדת יצירתיות, האם סיעור מוחות - בריינסטורמינג היא השיטה הכי טובה להעלות רעיונות טובים בצוות, אילו דברים אנחנו יכולים לעשות מיד כדי להגביר את היצירתיות של עצמנו, האם אפשר ללמוד יצירתיות? - על כל אלה ועוד דיברנו בשיחה עם פרופ' יעקב (ינקו) גולדנברג שחוקר במשך שנים את נושא היצירתיות.
00:00

למה "מחשבה בתוך הקופסה" מעודדת יצירתיות, האם סיעור מוחות – בריינסטורמינג היא השיטה הכי טובה להעלות רעיונות טובים בצוות, אילו דברים אנחנו יכולים לעשות מיד כדי להגביר את היצירתיות של עצמנו, האם אפשר ללמוד יצירתיות? – על כל אלה ועוד דיברנו בשיחה עם פרופ' יעקב (ינקו) גולדנברג שחוקר במשך שנים את נושא היצירתיות.

Scroll to Top