album-art

  • איך להתראיין? ראיונות עבודה הם מעמד מלחיץ שבו אנחנו מתבקשים להפגין את כישוריינו באופן מדויק ומצד שני לבדוק את ההתאמה של מקום העבודה? אילו פעולות מומלץ לעשות לפני כל ראיון עבודה? ואיך להתנהל במהלך הראיון?
00:00

איך להתראיין?
ראיונות עבודה הם מעמד מלחיץ שבו אנחנו מתבקשים להפגין את כישוריינו באופן מדויק ומצד שני לבדוק את ההתאמה של מקום העבודה?
אילו פעולות מומלץ לעשות לפני כל ראיון עבודה?
ואיך להתנהל במהלך הראיון?

Scroll to Top