album-art

  • מה עושים כשהעבודה היא לא מה שחשבתם שהיא? כשהבנתם מה מרגש אתכם ומניע אתכם לעשייה בתחום שלכם ולאחר כמה חודשים כשהאבק שקע והגדרת התפקיד של העבודה והמשימות הכרוכות בה הוגדרו - אתם מבינים שזה לא בשבילכם. האם צריך לעזוב או לנסות להתאים את המשרה עבורכם? בפרק היום נדבר על מונח שנקרא ״עיצוב משרה״ ונבין איך[...]
00:00

מה עושים כשהעבודה היא לא מה שחשבתם שהיא? כשהבנתם מה מרגש אתכם ומניע אתכם לעשייה בתחום שלכם ולאחר כמה חודשים כשהאבק שקע והגדרת התפקיד של העבודה והמשימות הכרוכות בה הוגדרו – אתם מבינים שזה לא בשבילכם. האם צריך לעזוב או לנסות להתאים את המשרה עבורכם?
בפרק היום נדבר על מונח שנקרא ״עיצוב משרה״ ונבין איך אפשר להגדיר את התפקיד שלכם מחדש באופן שנראה אולי פחות אינטואיטיבי.
עם אורי טולידאנו ונירית כהן

Scroll to Top