album-art

  • אנחנו הרבה פעמים בורחים מפוליטיקה ארגונית, מנסים לעשות את הכי טוב שלנו בתחום האחריות שלנו, ״למכור״ את ההישגים שלנו ולא להתעסק במאבקי הכח והשליטה. אבל בעידן שבו ארגונים עובדים באופן יותר שטוח ניתן להשתמש בפוליטיקה הארגונית בכדי שתעבוד בשבילנו: להכיר טוב יותר את התחום שלנו, לקדם את מה שאנחנו מאמינים בו ולהתקדם בתוך הארגון. לכל[...]
00:00

אנחנו הרבה פעמים בורחים מפוליטיקה ארגונית, מנסים לעשות את הכי טוב שלנו בתחום האחריות שלנו, ״למכור״ את ההישגים שלנו ולא להתעסק במאבקי הכח והשליטה. אבל בעידן שבו ארגונים עובדים באופן יותר שטוח ניתן להשתמש בפוליטיקה הארגונית בכדי שתעבוד בשבילנו: להכיר טוב יותר את התחום שלנו, לקדם את מה שאנחנו מאמינים בו ולהתקדם בתוך הארגון.

לכל אחד ואחת צריכה להיות מפה של הרשת העסקית שלנו, לרוב אנחנו עובדים עם אותם חמישה עד עשרה אנשים ומכירים את תחום העבודה, האינטרסים והיכולות שלהם. אבל בכדי לקדם מהלכים גדולים יותר, אם כעובד, אם כראש צוות או מנהל או אם כפרילנסר, אנחנו צריכים להבין טוב יותר מה אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. על מנת לקבל את ההבנה הרחבה יותר צריך באופן אקטיבי להיפגש עם אנשים שאנחנו לא עובדים איתם בדרך כלל ולהבין יותר טוב מה הם רוצים לקדם. ברגע שהכל על השולחן וכולם רתומים, נוריד הרבה מתח מפוטנציאל החיכוך ונבין טוב יותר עבור מי נכון יותר לעשות כל דבר ולדאוג לקדם אחד את השני.

בפרק 12 של ״מנהלים קריירה", נירית כהן מסבירה לנו מה אנחנו צריכים לדעת על הרשת החברתית של העובדים שמסביבנו ואיך לא לפחד מפוליטיקה ארגונית אלא לגרום לה לעבוד בשבילנו.

Scroll to Top