album-art

  • התקופה הזו מאתגרת קריירות אצל כולם. מי שחשב שהמקצוע או העיסוק מספקים לו יציבות תעסוקתית מגלה עכשיו ששינויים הם הדבר היציב החדש. בפרק חדש של "הייטק בפקקים מנהלים קריירה" אנחנו משוחחים על פוסט שפרסם יובל פלוטקין על מה שהוא מגדיר "הדור האבוד" השל הקורונה. "האם יום אחד יגיע גם תורי להתייצב בלובי?" שואל יובל על[...]
00:00

התקופה הזו מאתגרת קריירות אצל כולם. מי שחשב שהמקצוע או העיסוק מספקים לו יציבות תעסוקתית מגלה עכשיו ששינויים הם הדבר היציב החדש.
בפרק חדש של "הייטק בפקקים מנהלים קריירה" אנחנו משוחחים על פוסט שפרסם יובל פלוטקין על מה שהוא מגדיר "הדור האבוד" השל הקורונה. "האם יום אחד יגיע גם תורי להתייצב בלובי?" שואל יובל על העבודה המיוחלת בהייטק. ואנחנו בוחרים להתמקד בפרק שלנו הפעם דווקא בעתידם של מקצועות מדעי הרוח בעולם טכנולוגי. ספויילר – יש חדשות טובות…

עם נירית כהן ואורי טולידאנו
תודה מיוחדת ליובל פלוטקין, סטודנט לתואר שני במדעי הרוח, עיתונאי וסופר בראשית דרכו.

Scroll to Top