album-art

  • חמש שאלות שכדאי לשאול את עצמנו בתקופה הזו יושבים עכשיו בבית בחל"ת או ללא עבודה אנשים שפוטרו במשבר הקורונה או שעובדים פחות מההיקף הרגיל. בפרק השני של הייטק בפקקים מנהלים קריירה שוחחנו השבוע על ניצול נכון של התקופה הזו. הצורך להתמודד עם צרכי פרנסה שולח אותנו לעיתים לעבודות זמניות. אנחנו יודעים ממחקרים גם בתקופות רגילות[...]
00:00

חמש שאלות שכדאי לשאול את עצמנו

בתקופה הזו יושבים עכשיו בבית בחל"ת או ללא עבודה אנשים שפוטרו במשבר הקורונה או שעובדים פחות מההיקף הרגיל.
בפרק השני של הייטק בפקקים מנהלים קריירה שוחחנו השבוע על ניצול נכון של התקופה הזו.

הצורך להתמודד עם צרכי פרנסה שולח אותנו לעיתים לעבודות זמניות.
אנחנו יודעים ממחקרים גם בתקופות רגילות עבור סטודנטים, שלעבוד במשהו שלא ממצה יכולות וכישורים מאט את היכולת להתאושש אח"כ, להיכנס למסלול עבודה. לכן, למרות שאולי בטווח הקצר התגובה הנכונה מיידית כלכלית היא השלמת הכנסה בעבודות זמניות, צריך לקחת בחשבון שתת תעסוקה תשפיע לאורך יותר שנים על היכולת לפתח את הקריירה ולכן תשפיע כלכלית לאורך זמן.
אז מה האלטרנטיבה?

יש מספר שאלות שכדאי לשאול את עצמנו כדי לחשוב על תחומי עיסוק שעדיין יכולים לתרום לקידום המקצועי

עם נירית כהן ואורי טולידאנו

Scroll to Top