album-art

  • אנחנו שומעים הרבה על המלחמה באירופה בהיבט הפיזי: טנקים, טילים והפגזות. בעידן הטכנולוגי של היום, מתרחשת מלחמת סייבר, שקטה הרבה יותר - וכנראה האינטרס הוא להשאיר אותה כך. מלחמות הסייבר קורות כל הזמן, וקשה להפריז בחשיבות שלהן: מה קורה אם, למשל, נפרץ מאגר המידע של בית החולים ונמחקים ממנו כל הנתונים? אם רשתות התקשורת הצבאיות[...]
00:00

אנחנו שומעים הרבה על המלחמה באירופה בהיבט הפיזי: טנקים, טילים והפגזות. בעידן הטכנולוגי של היום, מתרחשת מלחמת סייבר, שקטה הרבה יותר – וכנראה האינטרס הוא להשאיר אותה כך.
מלחמות הסייבר קורות כל הזמן, וקשה להפריז בחשיבות שלהן: מה קורה אם, למשל, נפרץ מאגר המידע של בית החולים ונמחקים ממנו כל הנתונים? אם רשתות התקשורת הצבאיות משתבשות?

בפרק של היום דיברנו על חזית הסייבר של המלחמה באוקראינה. ניסינו לנחש מה קורה שם, ודיברנו על איך האוקראינים מתמודדים עם רוסיה היטב בחזית הזו, שהיא ללא ספק מעצמת סייבר.
דיברנו על הכלים, ההשלכות הגיאופוליטיות, ההשלכות על ארגונים ועל פרטים של מלחמות הסייבר שמתרחשות בעולם מדי יום ושעה.

Scroll to Top