album-art

  • הרבה טלטלות עוברות על הכלכלה הישראלית ובפרט על ההייטק הישראלי בשנים האחרונות. אי יציבות פוליטית, מלחמה והורדת דירוג… אנחנו רגילים לשמוע שבשנים הקרובות לא יהיו השקעות בהייטק הישראלי, מסוכן פה מדי, והמחירים גבוהים מדי. מה ההשפעות של כל אלה, מה הסנטימנט של המשקיעים, או במילים אחרות - מה המצב שלנו באמת במובן הזה, ואיך לצאת[...]
00:00

הרבה טלטלות עוברות על הכלכלה הישראלית ובפרט על ההייטק הישראלי בשנים האחרונות. אי יציבות פוליטית, מלחמה והורדת דירוג… אנחנו רגילים לשמוע שבשנים הקרובות לא יהיו השקעות בהייטק הישראלי, מסוכן פה מדי, והמחירים גבוהים מדי.

מה ההשפעות של כל אלה, מה הסנטימנט של המשקיעים, או במילים אחרות – מה המצב שלנו באמת במובן הזה, ואיך לצאת מחוזקים מהמשבר?

הייטק בפקקים, מבית סטארטאפ ניישון סנטרל, מארחים את יעל בנימין – מנכ"לית ומייסדת "סטארטאפ סנאפ-שוט", ורו"ח מורן מסד הדר – שותפת ביקורת הייטק 'דלויט ישראל'.

Scroll to Top