album-art

  • דווקא הדיגיטציה של ארגונים והשינויים שמתרחשים בכלכלה הדיגיטלית פותחים לנו אפשרויות לאיזונים יותר טובים במגדר, בגיוון, אפילו במרחב של עבודה וחיים. בפרק מיוחד לציון יום האישה הבינלאומי ננסה להסתכל על ההזדמנויות שתהליכים בכלכלה הדיגיטלית מייצרים עבור ארגונים ולחברה בכלל. הייטק בפקקים מאחרים את אל"מ (מיל') טליה גזית - מפקדת ממר"ם לשעבר וכיום מנכ"לית חברת הבת[...]
00:00

דווקא הדיגיטציה של ארגונים והשינויים שמתרחשים בכלכלה הדיגיטלית פותחים לנו אפשרויות לאיזונים יותר טובים במגדר, בגיוון, אפילו במרחב של עבודה וחיים. בפרק מיוחד לציון יום האישה הבינלאומי ננסה להסתכל על ההזדמנויות שתהליכים בכלכלה הדיגיטלית מייצרים עבור ארגונים ולחברה בכלל.

הייטק בפקקים מאחרים את אל"מ (מיל') טליה גזית – מפקדת ממר"ם לשעבר וכיום מנכ"לית חברת הבת העוסקת בחדשנות, דיגיטל והגנה בסייבר ב-פי-דאבליו-סי ישראל – לשיחה אישית על פריצת תקרות בטון ועל המנהיגות הנדרשת בעידן הנוכחי.

Scroll to Top