album-art

  • ירון (אורי) שי ז"ל, נוני, נפל בקרב גבורה ב 7 באוקטובר של מעטים מול רבים, 3 לוחמים שהגנו בג'יפ על יישוב כרם שלום מול עשרות מחבלים, והצילו את הקיבוץ מידי המחבלים שלא הצלחיו להיכנס ליישוב. ירון היה גם בנו של יזהר שי, מייסד התכנית הייטק בפקקים. הזמנו את יזהר לשיחה כדי לשמוע על נוני -[...]
00:00

ירון (אורי) שי ז"ל, נוני, נפל בקרב גבורה ב 7 באוקטובר של מעטים מול רבים, 3 לוחמים שהגנו בג'יפ על יישוב כרם שלום מול עשרות מחבלים, והצילו את הקיבוץ מידי המחבלים שלא הצלחיו להיכנס ליישוב.
ירון היה גם בנו של יזהר שי, מייסד התכנית הייטק בפקקים.
הזמנו את יזהר לשיחה כדי לשמוע על נוני – על קרב הגבורה ועל האישיות הכובשת שלו. יזהר סיפר על הפרויקט "אוקטובר הבא" – שמטרתו הקמת סטארט-אפ לכל אחד מהנרצחים והנופלים.
דיברנו גם על ההייטק הישראלי: להייטק צפויים אתגרים רבים בעקבות ההוצאות הכבדות של המלחמה, היחסים הבינלאומיים, גיוס המילואים הנרחב וקשיים של העובדים. למרות ועל אף האתגרים, ההייטק הישראלי נמצא בשעתו היפה.
על המעורבות של אנשי ההייטק לאורך השנים, על התרומה למאמץ המלחמתי ולעורף, על התשובה שלו לטרור, על העשייה, ולמרות הכל – על הסיבות לאופטימיות.

לכניסה לאתר ״אוקטובר הבא״ –
https://www.nextoctober.org/

Scroll to Top