album-art

  • האם חברות מפטרות עובדים? מה מדאיג את היזמים והיזמיות בימים אילו? גיוס עובדים או גיוס כספים? נראה שהחגיגה שאפיינה את 2021, הסתיימה וחוקי המשחק השתנו. אבל מה הם חוקי המשחק החדשים? 2022 נפתחה בירידות חדות בבורסה, בעיקר בקרב חברות הטכנולוגיה . יעל בנימין מסטאטרפ סנאפשוט, ערכה מחקר מעניין ושאלה יזמים ויזמיות מה מעסיק אותם יותר,[...]
00:00

האם חברות מפטרות עובדים? מה מדאיג את היזמים והיזמיות בימים אילו? גיוס עובדים או גיוס כספים?
נראה שהחגיגה שאפיינה את 2021, הסתיימה וחוקי המשחק השתנו. אבל מה הם חוקי המשחק החדשים? 2022 נפתחה בירידות חדות בבורסה, בעיקר בקרב חברות הטכנולוגיה .
יעל בנימין מסטאטרפ סנאפשוט, ערכה מחקר מעניין ושאלה יזמים ויזמיות מה מעסיק אותם יותר, גיוס כספים או גיוס עובדים? האם הם שינו את יעדי גיוס כח האדם? כמה מהם מפטרים? (מעט) ומה ההזדמנויות שהם מזהים בתקופה הזו? יעל גם שאלה את העובדים האם הם חוששים מפיטורין?
דיברנו גם, עם תימור ארבל סדרס, מנכ"לית לאומיטק על התקופה הזו. בבועת הדוט.קום היה מספיק למכור חלום, ב ב2021, היה מספיק להראות הכנסות, האם כעת השוק יתמקד במעבר לרווחיות מהירה? ומה יהיו ההשלכות של ציפיות כאלו

Scroll to Top