album-art

  • עבר ועתיד בהייטק בפקקים רפי נווה לשעבר מנכ"ל אינטל ישראל, על התקופה של ההייטק לפני שנכנס האינטרנט ולפני שמשהו ידע מה זו המילה סטארטאפ, כשהביקוש לטכנולוגיה חדשנית הגיע בעיקר מצרכים שעלו במהלך ששת הימים ומלחמת יום כיפור. והעתידן פרופ' דוד פאסיג, ראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן שמנסה תמיד להבין את המניע לחדשנות האנושית[...]
00:00

עבר ועתיד בהייטק בפקקים
רפי נווה לשעבר מנכ"ל אינטל ישראל, על התקופה של ההייטק לפני שנכנס האינטרנט ולפני שמשהו ידע מה זו המילה סטארטאפ, כשהביקוש לטכנולוגיה חדשנית הגיע בעיקר מצרכים שעלו במהלך ששת הימים ומלחמת יום כיפור. והעתידן פרופ' דוד פאסיג, ראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן שמנסה תמיד להבין את המניע לחדשנות האנושית וככה לתת תחזית לאיך שהחיים שלנו עלולים להיראות. הפעם נדבר על הנטיה האנושית להקיף את עצמנו במכשירים ולהעניק להם תודעה. או במקרה שלנו – מה הם שלבי ההתפתחות התודעתיים של האינטרנט של הדברים.

הפקה: אלמוג בן יוסף, שקד דמבו
עורך ראשי: אדר חי
הנחיה: – אורי טולידאנו ונירית כהן

Scroll to Top