album-art

  • עם אורי אליאבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית ומייסד Machine & Deep Learning Israel לפני כשנה, צ'אט ג׳יפיטי נכנס לחיינו בסערה וכל כך הרבה דברים השתנו מאז. לא תמיד קל להישאר מעודכנים בכל השינויים והפיתוחים שמייצרים ערך בכל כך הרבה דרכים שונות, ולהבין איך אנחנו מיישמים את זה בעבודה שלנו. בפרק של היום נדבר על מה[...]
00:00

עם אורי אליאבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית ומייסד
Machine & Deep Learning Israel
לפני כשנה, צ'אט ג׳יפיטי נכנס לחיינו בסערה וכל כך הרבה דברים השתנו מאז. לא תמיד קל להישאר מעודכנים בכל השינויים והפיתוחים שמייצרים ערך בכל כך הרבה דרכים שונות, ולהבין איך אנחנו מיישמים את זה בעבודה שלנו. בפרק של היום נדבר על מה התחדש לנו בתחום הבינה המלאכותית בזמן האחרון ואיך אנחנו יכולים ליישם אותה בעסקים ובעבודה.

דיברנו על הבינה המלאכותית הגנרטיבית והשפעותיה על מגמות חברתיות והתנהגותיות, על מה העתיד צופה לנו, איפה יש הזדמנויות לייצר ערך, על התקדמות מודלי השפה והתפתחותם.

Scroll to Top