album-art

  • אלכסה וקורטנה, העוזרות האישיות, הן כמובן נשים. מצד שני אם תבקשו מהבינה המלאכותית היוצרת לצייר לכם רופא או מנהל, תקבלו גבר. זה לא באמת מפתיע, הכלים נבנו על ידי רוב כמעט מוחלט של גברים ומשתמשים במידע הקיים שהוא, כידוע, משקף מציאות שמנסה להשתנות. או שלא. מחקרים רבים שיצאו ביום ההולדת הראשון של הבינה המלאכותית היוצרת[...]
00:00

אלכסה וקורטנה, העוזרות האישיות, הן כמובן נשים. מצד שני אם תבקשו מהבינה המלאכותית היוצרת לצייר לכם רופא או מנהל, תקבלו גבר. זה לא באמת מפתיע, הכלים נבנו על ידי רוב כמעט מוחלט של גברים ומשתמשים במידע הקיים שהוא, כידוע, משקף מציאות שמנסה להשתנות. או שלא.

מחקרים רבים שיצאו ביום ההולדת הראשון של הבינה המלאכותית היוצרת מסמנים לנו שהולך ונפתח כאן פער מגדרי מובהק: נשים פחות מדברות, פחות לומדות, פחות משתמשות, פחות מאמינות. והפער הזה הולך לפגוע לנו – הנשים בתעסוקה, בשכר, בקידום, אפילו ביכולת למצוא עבודות גמישות.

הייטק בפקקים היום בשיחה עם שירה וינברג הראל – מומחית מוצר ובינה מלאכותית כדי להסתכל במבט נוקב על בינה מלאכותית ומגדר. נסתכל על הנתונים, על הסיבות, וגם על מה אנחנו יכולים ויכולות לעשות. בכל המישורים.

Scroll to Top