album-art

  • מלחמת חרבות ברזל תפסה את ההייטק הישראלי במצב לא מזהיר. בשנים האחרונות חווינו משבר בתעשייה, ירידות בגיוסים ובעסקאות, מגמות עולמיות וגם עניינים פנימיים. נוסיף לזה את השפעות המלחמה ואנחנו מבינים שהולכים להיות לנו קשיים ואתגרים רבים. איך ניגשים לזה? בפרק דיברנו עם מנכ״ל רשות החדשנות, דרור בין, וניסינו להבין איתו ביחד מה אפשר לעשות כדי[...]
00:00

מלחמת חרבות ברזל תפסה את ההייטק הישראלי במצב לא מזהיר.

בשנים האחרונות חווינו משבר בתעשייה, ירידות בגיוסים ובעסקאות, מגמות עולמיות וגם עניינים פנימיים.
נוסיף לזה את השפעות המלחמה ואנחנו מבינים שהולכים להיות לנו קשיים ואתגרים רבים.

איך ניגשים לזה? בפרק דיברנו עם מנכ״ל רשות החדשנות, דרור בין, וניסינו להבין איתו ביחד מה אפשר לעשות כדי לצאת חזקים ככל האפשר בימים אלה ובימים שאחרי.

המקומות בהם סטארט-אפים צריכים עזרה, האתגר החשוב שלנו ברמה הלאומית, התכניות של רשות החדשנות עבור סטארט-אפים, ואיך יוצאים מחוזקים כתעשייה ביום שאחרי.

Scroll to Top