album-art

  • מלבד, נו טוב, להשקיע כסף, יש הרבה צורות אחרות בהן משקיעים יכולים לעזור לחברות הפורטפוליו שלהם. לפעמים אלו אפילו דברים קטנים שיכולים להשפיע מאוד. לפעמים שני הצדדים בכלל לא חשבו עליהם, ואם רק נהיה מודעים לדרכים הללו זה יכול להועיל מאוד לכולם. נדבר גם על טאלנטים בחברות – איך מזהים אותם? איך מטפחים אותם? ועוד.
00:00

מלבד, נו טוב, להשקיע כסף, יש הרבה צורות אחרות בהן משקיעים יכולים לעזור לחברות הפורטפוליו שלהם.
לפעמים אלו אפילו דברים קטנים שיכולים להשפיע מאוד. לפעמים שני הצדדים בכלל לא חשבו עליהם, ואם רק נהיה מודעים לדרכים הללו זה יכול להועיל מאוד לכולם.
נדבר גם על טאלנטים בחברות – איך מזהים אותם? איך מטפחים אותם? ועוד.

Scroll to Top